KamIT – Obsługa Informatyczna Firm

Rozwój Infrastruktury

Myśląc o efektywnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury IT oferujemy zakres usług:

  • Optymalizacji wykorzystywanych urządzeń.
  • Tworzenie współdzielonych miejsc sieciowych.
  • Wirtualizację środowisk.
  • Rozwiązania oparte na kilku łączach internetowych.
  • Modernizacji środowisk sieciowych i serwerowych
  • Automatyzacji procesów
  • Opracowanie zaleceń rozbudowy i modernizacji sprzętu oraz sieci.
  • Pomoc w wyborze dostawców usług teleinformatycznych.